Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół Gminy Michałowice

Stypendia im. Jana Pawła II - październik 2016 28.10.2016 13:51

Szanowni Studenci.

Rozpatrzono wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II.

czytaj więcej

Ważny komunikat dla rodziców ubiegających się o stypendium o charakterze socjalnym na rok szkolny 2016/2017 29.08.2016 12:06

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice może być przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

czytaj więcej

"Wyprawka szkolna" 2016/2017 03.08.2016 11:30

Zmiany w programie

czytaj więcej

Rewelacyjne wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów z Gminy Michałowice! 25.05.2016 12:19

Wczoraj Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie podała wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów

czytaj więcej

Stypendia im. Jana Pawła II - marzec 2016 04.04.2016 09:59

Szanowni Studenci.Rozpatrzono wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II.

czytaj więcej

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym 19.01.2016 15:56

do Przedszkoli, Szkół i Gimnazjów w Gminie Michałowice

czytaj więcej

Rekrutacja do Szkół Podstawowych i Gimnazjów 19.01.2016 14:37

Szanowni Państwo - Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej oraz I klasie gimnazjum

czytaj więcej

Rekrutacja do Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych 19.01.2016 14:03

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i 6-letnichczytaj więcej

Stypendia im. Jana Pawła II - październik 2015 23.11.2015 10:29

Szanowni Studenci.Rozpatrzono wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II.

czytaj więcej

Komunikat dla rodziców ubiegających się o stypendium o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016 03.09.2015 12:45

Uprzejmie informujemy, że uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice może być przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

czytaj więcej

Ranking 100 gmin najlepszych pod względem nauczania w szkołach podstawowych 19.06.2015 11:21

Z radością i satysfakcją informujemy państwa, że dzięki doskonałym wynikom uczniów klas 6 szkół podstawowych w naszej gminie, Gmina Michałowice znalazła się na drugim miejscu w złotej dziesiątce gmin najlepszych pod względem poziomu edukacji podstawowej.

czytaj więcej

Komunikat dla rodziców ubiegających się o stypendium o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015 04.09.2014 11:53

Uprzejmie informujemy, że uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice może być przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

czytaj więcej

Ważny komunikat dla rodziców dzieci dowożonych do szkół poza terenem Gminy Michałowice. 28.07.2014 13:47

Uprzejmie informujemy, że przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, rodzice dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół poza terenem Gminy Michałowice, muszą złożyć wniosek o dowożenie dziecka

czytaj więcej

Wyprawka 2014/2015 28.07.2014 13:45

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

czytaj więcej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 28.07.2014 13:38

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia

czytaj więcej
1 2 »